Dainų ir šokių ansamblio Eišiščanie jubiliejinis koncertas