Viktoro Tinaševo 40-mečio estradinės veiklos jubiliejinis koncertas