Dainų ir šokių ansamblis Eišiščanie Korše m. (Lenkija)