Susitikimas pasienyje - gedulingų giesmių giedojimas pagal liaudies tradicijas