JONINIŲ MUGĖ JAŠIŪNUOSE

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAS

JONINĖS 2019

 

RANKDARBIŲ IR LIAUDIES MENO MUGĖS

NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie nuostatai reglamentuoja „Joninės“ šventės metu vyksiančios mugės tikslus, vietą, laiką, dalyvius, organizatorius, registracijos tvarką.

 

II. TIKSLAI

2. Šalčininkų rajono gyventojų supažindinimas su šiuolaikiško liaudies meno padėtimi ir kaimo amatais;

3. Skleisti autentiškų amatų ir liaudies kultūros tradicijas bendruomenėje, puoselėti etnokultūrinį paveldą;

4. Šiame krašte egzistuojančios liaudies meno kūrybos puoselėjimas ir vystymas;

5. Suteikti galimybę liaudies kūrėjams ir amatininkams parduoti savo rankdarbius.

 

III. DATA IR VIETA

6. Renginio data: 2019.06.23

7. Renginio vieta: Jašiūnų dvaro sodybos rūmų parkas - Jono Sniadeckio g. 2, Jašiūnai

8. Renginio laikas: Nuo 19.00.00 iki 02.00

9. Pasiruošimo laikas: 2019.06.23 nuo 16.00 iki 18.30

 

IV. REGISTRACIJOS TVARKA

10. Mugėje gali dalyvauti liaudies kūrėjai, ūkininkai, tautodailininkai ir amatininkai, kurių darbai yra autentiški liaudies tradicijoms to regiono, iš kurio jie yra kilę.

11. Norėdami prekiauti mugės metu, pateikite paraišką naudodamiesi registracijos forma. [REGISTRACIJA]

12. Gavę Jūsų registraciją, peržiūrėsime ar atitinkate visas žemiau nurodytas sąlygas. Dalyviai, neatitinkantys sąlygų, bus atmesti.

13. Vietą prekybai skiria Organizatorius.

14. Užsiregistravus ir persigalvojus dėl dalyvavimo renginyje, būtina pranešti el. paštu arba telefonu (salcininkumuge@gmail.com / +370 608 04 264) iki birželio 18 d.

15. Dalyvavimas mugėje nemokamas.

16. Mugės dalyviai atvyksta savo lėšomis.

17. Prekiavimo vietą įsirengia patys dalyviai.

18. Renginio vietoje elekta neteikiama.

19. Iki 18.00 val. dalyvių transporto priemonės turi būti pašalintos iš parko teritorijos.

 

20. Pirmumas registruojantis ir ypatingos sąlygos skiriamos:

  • tautinio paveldo sertifikatus turintiems dalyviams ir prekiaujantiems tautinio paveldo sertifikuotais gaminiais (tik pateikus sertifikato pažymėjimą);
  • kulinarinio paveldo sertifikatus turintiems dalyviams ir prekiaujantiems kulinarinio paveldo ir tradiciniais gaminiais (tik pateikus sertifikato pažymėjimą);
  • liaudies meistrams, tautodailininkams, turintiems tautodailininko ar liaudies meistro pažymėjimus (atsižvelgiant į jo išdavimo datą); ir prekiaujantiems savo darbo tautodailės ir dailiųjų amatų gaminiais;
  • pavieniams liaudies meistrams, amatininkams, menininkams, norintiems prekiauti savo rankų darbo gaminiais bei atsiuntusiems gaminių asortimento nuotraukas el.paštu: salcininkumuge@gmail.com.

21. Organizatorius pasilieka teisę savo nuožiūra spręsti priimti ar nepriimti mugėje norinčio dalyvauti asmens.

22. Mugės dalyvių registracija ir išsamesnė informacija tel.: (8 608) 04264, elektroniniu paštu: salcininkumuge@gmail.com nuo gegužės 30 d. iki birželio 18 d.

 

V. PAPILDOMA INFORMACIJA

23. Dalyviai turi teisę teikti paslaugas, reklamuotis arba atlikti prekybą tik jiems paskirtame plote.

24. Mugės dalyvis registruojantis privalo pateikti tikslų prekių aprašymą.

25. Dalyviui neužėmus jam priklausančios vietos ir nepranešus apie vėlavimą iki 17.00 val., mugės Organizatorius turi teisę jo vietą užleisti kitam mugės dalyviui.

26. Mugės Organizatorius pasilieka teisę keisti dalyvio vietą dėl iškilusių nenumatytų aplinkybių.

 

VI. MUGĖS ORGANIZATORIAI

27. Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras

Rekvizitai:

Vilniaus g. 48, LT-17116 Šalčininkai

El.paštas salcininkai.kultura@gmail.com

Tel.: +370 (380)51 980

Sveitainė: www.salcininkaikultura.lt

 

VII. BAIGIAMOSIO NUOSTATOS

28. Informacija apie mugę skelbiama Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro internetiniame puslapyje www.salcininkaikultura.lt