Projektas „The story of your heART”

2018 m. liepos 1 - 8 dienomis Bieščadų plėtros ir skatinimo asociacija "Grodzisko", Hočevas, Lenkija (Stowarzyszenie na Recz Rozwoju i Promocji Bieszczadów "Grodzisko", Hoczew, Polska) ir Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras įgyvendina projektą „The story of your heART” („Tavo širdies istorija“) pagal programą „Erasmus+”. Projekte dalyvauja dainų ir šokių ansamblio „Znad Merečanki” jaunimas.  Projektas vykdomas Lenkijoje, Bieščaduose, Orelec mieste.

       Projektu siekiama suartinti dvi kultūras: lenkų ir lietuvių, o taip pat didinti kultūros ir meno sąmoningumą regioniniu ir net šalies mastu. Tiek Lenkijos, tiek Lietuvos jaunimas įgis naujos patirties ir įgūdžių, pagilins žinias apie abiejų šalių tradicijas ir papročius.