RENGINIO "GEGUŽINĖ EIŠIŠKĖSE" MUGĖ

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAS

 GEGUŽINĖ EIŠIŠKĖSE 2019 

 

RANKDARBIŲ IR LIAUDIES MENO MUGĖS NUOSTATAI

 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie nuostatai reglamentuoja „Gegužinė Eišiškėse“ šventės metu vyksiančios mugės tikslus, vietą, laiką, dalyvius, organizatorius, registracijos tvarką.

 

II. TIKSLAI

2. Šalčininkų rajono gyventojų supažindinimas su šiuolaikiško liaudies meno padėtimi ir kaimo amatais;

3. Skleisti autentiškų amatų ir liaudies kultūros tradicijas bendruomenėje, puoselėti etnokultūrinį paveldą;

4. Šiame krašte egzistuojančios liaudies meno kūrybos puoselėjimas ir vystymas;

5. Suteikti galimybę liaudies kūrėjams ir amatininkams parduoti savo rankdarbius.

 

III. DATA IR VIETA

6. Renginio data: 2019.06.02

7. Renginio vieta: Eišiškių Gegužės aikštė

8. Renginio laikas: Nuo 15.00 iki 19.00

9. Pasiruošimo laikas: 2019.06.02 nuo 12.00 iki 14.30

 

IV. REGISTRACIJOS TVARKA

10. Mugėje gali dalyvauti liaudies kūrėjai, ūkininkai, tautodailininkai ir amatininkai, kurių darbai yra autentiški liaudies tradicijoms to regiono, iš kurio jie yra kilę.

11. Norėdami prekiauti mugės metu, pateikite paraišką naudodamiesi registracijos forma. [REGISTRACIJA]

12. Gavę Jūsų registraciją, peržiūrėsime ar atitinkate visas žemiau nurodytas sąlygas. Dalyviai, neatitinkantys sąlygų, bus atmesti.

13. Vietą prekybai skiria Organizatorius. Dalyviui, atvykus į renginio vietą, jo prekybos vietą nurodys organizatorius.

14. Užsiregistravus ir persigalvojus dėl dalyvavimo renginyje, būtina pranešti el. paštu arba telefonu (salcininkumuge@gmail.com / +370 380 51 980) iki gegužės 29 d.

15. Dalyvavimas mugėje nemokamas.

16. Mugės dalyviai atvyksta savo lėšomis.

17. Prekiavimo vietą įsirengia patys dalyviai.

18. Renginio vietoje elektra neteikiama.

19. Iki 14.00 val. dalyvių transporto priemonės turi būti pašalintos iš aikštės teritorijos.

 

20. Pirmumas registruojantis ir ypatingos sąlygos skiriamos:

  • tautinio paveldo sertifikatus turintiems dalyviams ir prekiaujantiems tautinio paveldo sertifikuotais gaminiais (tik pateikus sertifikato pažymėjimą);
  • kulinarinio paveldo sertifikatus turintiems dalyviams ir prekiaujantiems kulinarinio paveldo ir tradiciniais gaminiais (tik pateikus sertifikato pažymėjimą);
  • liaudies meistrams, tautodailininkams, turintiems tautodailininko ar liaudies meistro pažymėjimus (atsižvelgiant į jo išdavimo datą); ir prekiaujantiems savo darbo tautodailės ir dailiųjų amatų gaminiais;
  • pavieniams liaudies meistrams, amatininkams, menininkams, norintiems prekiauti savo rankų darbo gaminiais bei atsiuntusiems gaminių asortimento nuotraukas el.paštu: salcininkumuge@gmail.com.

21. Organizatorius pasilieka teisę savo nuožiūra spręsti priimti ar nepriimti mugėje norinčio dalyvauti asmens.

22. Mugės dalyvių registracija ir išsamesnė informacija tel.: 860804264, elektroniniu paštu: salcininkumuge@gmail.com  nuo  gegužės 21  d. iki gegužės 29 d.

 

V.  PAPILDOMA INFORMACIJA

23. Dalyviai turi teisę teikti paslaugas, reklamuotis arba atlikti prekybą tik jiems paskirtame plote.

24. Mugės dalyvis registruojantis privalo pateikti tikslų prekių aprašymą.

25. Dalyviui neužėmus jam priklausančios vietos ir nepranešus apie vėlavimą iki 12.30 val., mugės Organizatorius turi teisę į jo vietą pastatyti kitą mugės dalyvį.

26. Mugės Organizatorius pasilieka teisę keisti dalyvio vietą dėl iškilusių nenumatytų sąlygų.

 

VI. MUGĖS ORGANIZATORIAI

27. Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras

Rekvizitai:

Vilniaus g. 48, LT-17116 Šalčininkai

El.paštas salcininkai.kultura@gmail.com

Tel.: +370 (380)51 980

Sveitainė: www.salcininkaikultura.lt

 

VII. BAIGIAMOSIO NUOSTATOS

28. Informacija apie mugę skelbiama Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro internetiniame puslapyje www.salcininkaikultura.lt