Baltosios Vokės pramogų centras

 

Baltosios Vokės pramogų centras, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Šalčininkų rajono Savivaldybės kultūros centro kultūros politiką ir atsižvelgdamas į rajono savitumą, bendraujant su kitomis kultūros įstaigomis, nutaria teisinėmis ir organizacinėmis priemonėmis:

- išsaugoti ir puoselėti liaudies kultūros tradicijas bei sukauptų kultūros vertybių visumą;

- išsaugoti ir praturtinti kultūros paveldą, karta iš kartos perduoti, ankstesnių kartų sukurtų bei sukauptų kultūros vertybių visumą;

- rūpintis krašto kultūros ugdymu ir puoselėjimu;

- tęsti pramogų centro veiklą,įtraukiant į ją kuo daugiau žmonių, skatinant jų dalyvavimą kultūriniame gyvenime;

- organizuoti gyventojų kultūrinį aptarnavimą, įprasminti jų laisvalaikį;

- skatinti ir saugoti folklorinių kolektyvų veiklą;

- suteikti galimybę kiekvienam gyventojui pagal jo sugebėjimus ir poreikius dalyvauti kultūros vertybių kūrimo procese;

- ieškoti galimybių gerinti materialinę pramogų centro bazę; 

 

Adresas:

Baltosios Vokės pramogų centras

Vilniaus g. 10

LT 17234 Baltoji Vokė, Šalčininkų r.

Lietuva

Tel: 8 38043 183

 

 

Pramogų centro darbuotojai:

Loreta Grigorovič – vedėja

Erik Korsukov - scenos darbuotojas

Ana Voroneckaja - muziejininkė

 Justina Kaziukonytė - laisvalaikio organizatorė

 

Baltosios Vokės miestelio kraštotyros muziejus

Kraštotyros muziejus – 1998 m. Baltosios Vokės kultūros namuose ponios Adelės Zienienės pastangomis buvo atidarytas kraštotyros muziejus. Muziejuje yra 3 skyriai – kambariai:
   I – parodų salė
   II – miestelio istorija
   III – buitis

Iš viso registruota 2344 eksponatų. Eksponuojama tik dalis, kiti eksponatai laikomi fonduose, parašyta daug programų ir projektų. Trijų metų ekspedicijos metu surinkta medžiaga "Mažoji rajono architektūra" (nufotografuoti kryžiai, esantys rajono kapinėse, šventoriuose, pakelėse), "Baltosios Vokės miestelio istorija", "Detalus Rūdninkų kapinių planas ir aprašymas", "Miesto gyventojų integracija kaime", "Kaimo puošybos elementai", katalogas "Vlado Sipaičio kūrybinis palikimas", dainų rinkinys "Atidarykim dainų skrynelę" ir kt. Per tą laiką muziejų aplankė ne tik miestelio gyventojai ir mokyklų mokiniai, bet ir svečiai iš Lietuvos bei užsienio. Muziejuje rengiamos teminės popietės mokiniams, organizuojamos parodas, renkami eksponatai.

Jaunimo grupė "Mega Junior"

Baltosios Vokės pramogų centro jaunimo grupė ,,Mega Junior” veikia nuo 2007 m. Grupę lanko 25 aktyvūs dalyviai, norintys išreikšti savo gabumus ir pomėgius.

Per visą grupės gyvavimo laiką pavyko suorganizuoti daug renginių, skirtų visų amžių ir socialinių sluoksnių miestelio gyventojams, kur jaunimas išreiškė savo novatoriškas idėjas, kūrybingumą ir talentus tai: Naujametiniai renginiai, Senelių dienąi skirti renginiai, Šv. Valentino dienąi skirti renginiai , Karaoke vakarai ir kt.

Grupės nariai dalyvavo projekto ,,Kelionė į praeitį” realizavime, kuris buvo finansuojamas pagal programa Leader. Projekto tikslas - susipažinti su liaudies meistrais, esančiais Baltosios Vokės miestelyje, surinkti medžiagą apie jų rankdarbius, perduoti visą informaciją kraštotyros muziejui. Surinkęs informaciją savo miestelyje, jaunimas keliavo po Šalčininkų rajoną, aplankė ir kitus rajono tautodailininkus.
Jaunimo grupė ,,Mega Junior” dalyvauja akcijoje "Saugok, nes nyksta", kurios pagrindinis tikslas yra sutvarkyti istorines vietas. Nuo 2008 metu tvarko Senųjų Macelių kapines, kapavietes, Rūdninkų girios įžymiausias vietas.

Grupės dalyviai visada laukia aktyvių, turinčių idėjų jaunuolių.

 Baltosios Vokės pramogų centro  šokių kolektyvas

"Mega dance"

Kolektyvas susikūrė 2009 m. rudenį iš didelio jaunimo noro įrodyti sau ir kitiems, kad gabių vaikų ir jaunimo apstu ne tik didmiesčiuose. Jaunuosius šokėjus vilioja šokis, jie mėgsta muziką, kolektyvo nariai siekia pažinti scenos jaudulį ir įgauti pasitikėjimo savimi. Šokėjai sėkmingai dalyvauja Baltosios Vokės kultūriniuose renginiuose, taip pat rajono renginiuose, šokių konkursuose.
    "Mega dance" kolektyvas turi tris šokėjų grupes:
    4-7 metų vaikai
    8-12 metų vaikai
    jaunimas nuo 13 metų.
Per šį laiką kolektyvas, savo vadovės pagalba yra paruošęs 1 val. trukmės programą, kurioje žiūrovai pamatytų įvairių žanrų bei skirtingų tautų šokių. Šokių kolektyvas „Mega dance“ su nekantrumu laukia naujų pasiūlymų ir kvietimų, kad parodyti savo programą ir kituose rajonuose.

 

Užsiėmimai vaikams "Medi, prabilk"

Medžio drožybos užsiėmimai vyksta nuo 2008 m. Pagrindinis užsiėmimų tikslas - skleisti ir populiarinti liaudies meno kūrybą, plėtoti vaikų ir jaunimo kultūrinę edukaciją. Užsiėmimų devizas – auklėjimas per meną, mokymą ir darbą. Mokymų metu vaikai supažindinami su drožybos technika, su EdvardoKurkianco medinių skulptūrų pavyzdžiais, įvairia tematika, simbolika ir drožybos darbų atlikimo būdais, o taip pat skulptūrų kūrimo etapais, įrankiais, medžiagomis (medienos rūšimis). Praktinių užsiėmimų metu vaikai savarankiškai kūria medines skulptūras.