Baltosios Vokės pramogų centras

 

Baltosios Vokės pramogų centras, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Šalčininkų rajono Savivaldybės kultūros centro kultūros politiką ir atsižvelgdamas į rajono savitumą, bendraujant su kitomis kultūros įstaigomis, nutaria teisinėmis ir organizacinėmis priemonėmis:

- išsaugoti ir puoselėti liaudies kultūros tradicijas bei sukauptų kultūros vertybių visumą;

- išsaugoti ir praturtinti kultūros paveldą, karta iš kartos perduoti, ankstesnių kartų sukurtų bei sukauptų kultūros vertybių visumą;

- rūpintis krašto kultūros ugdymu ir puoselėjimu;

- tęsti pramogų centro veiklą,įtraukiant į ją kuo daugiau žmonių, skatinant jų dalyvavimą kultūriniame gyvenime;

- organizuoti gyventojų kultūrinį aptarnavimą, įprasminti jų laisvalaikį;

- skatinti ir saugoti folklorinių kolektyvų veiklą;

- suteikti galimybę kiekvienam gyventojui pagal jo sugebėjimus ir poreikius dalyvauti kultūros vertybių kūrimo procese;

- ieškoti galimybių gerinti materialinę pramogų centro bazę; 

 

Adresas:

Baltosios Vokės pramogų centras

Vilniaus g. 10

LT 17234 Baltoji Vokė, Šalčininkų r.

Lietuva

Tel: 8 38043 183

 

 

Pramogų centro darbuotojai:

Ana Voroneckaja - muziejininkė-edukatorė

Gustaw Juzala-Deprati - etnografas

Jaroslav Žuravliov - scenos darbuotojas

Viktorija Ivanovskytė - reniginių organizatorė

 

Baltosios Vokės miestelio kraštotyros muziejus

Kraštotyros muziejus – 1998 m. Baltosios Vokės kultūros namuose ponios Adelės Zienienės pastangomis buvo atidarytas kraštotyros muziejus. Muziejuje yra 3 skyriai – kambariai:
   I – parodų salė
   II – miestelio istorija
   III – buitis

Iš viso registruota 2344 eksponatų. Eksponuojama tik dalis, kiti eksponatai laikomi fonduose, parašyta daug programų ir projektų. Trijų metų ekspedicijos metu surinkta medžiaga "Mažoji rajono architektūra" (nufotografuoti kryžiai, esantys rajono kapinėse, šventoriuose, pakelėse), "Baltosios Vokės miestelio istorija", "Detalus Rūdninkų kapinių planas ir aprašymas", "Miesto gyventojų integracija kaime", "Kaimo puošybos elementai", katalogas "Vlado Sipaičio kūrybinis palikimas", dainų rinkinys "Atidarykim dainų skrynelę" ir kt. Per tą laiką muziejų aplankė ne tik miestelio gyventojai ir mokyklų mokiniai, bet ir svečiai iš Lietuvos bei užsienio. Muziejuje rengiamos teminės popietės mokiniams, organizuojamos parodas, renkami eksponatai.