Centrum Imprez w Białej Wace

Z historii Domu Kultury:

Początek działalności Domu Kultury w Białej Wace odnosimy do roku 1956. Na początku lat 60. znana już była w rejonie Orkiestra Dęta pod kierownictwem Borisa Wasilewskiego. Chór, do którego należało ponad 50 mieszkańców miasteczka różnej narodowości brał udział w rejonowych i republikańskich świętach pieśni. Zespół etnograficzny, kierowany przez Adele Zieniene został stworzony w roku 1972. Był to pierwszy zespół etnograficzny w rejonie solecznickim. Działał na przeciągu 25 lat. Uczestniczył w świętach rejonowych, republikańskich, brał udział w audycji telewizyjnej. Dziecięcy zespół tańca ludowego, kierowany przez Danutę Gintautiene powstał w roku 1992. Niejednokrotnie brał udział w republikańskich świętach pieśni i tańca.

 Centrum Imprez dzisiaj:

Cele:
-tworzyć mozliwości mieszkańcom miasteczka do realizowania swych kulturalnych zapotrzebowań;
-rozwijać talenty i zdolności mieszkańców;
-troszczyć się o zachowanie i ciągłość tradycji zakątku ziemi, w którym mieszkamy.

Adres:

Baltosios Vokės pramogų centras

Vilniaus g. 10

LT 17234 Baltoji Vokė, Šalčininkų r.

Lietuva

Tel: 8 38043 183


Działalność Centrum Imprez:


Łoreta Grygorowicz - kierowniczka

Erik Korsukow - pracownik sceny

Anna Woronieckaja - kierownik muzeum

Justina Kaziukonytė

 

Placówka kulturalna Białej Waki posiada:

Muzeum etnograficzne:

zostało otwarte w 1998 roku. Są w nim 3 sale:

I – wystawy, ekspozycje

II – historia miasteczka

III – życie przodków  

Zarejestrowane są 2344 eksponaty. Każdy chętny może zapoznać się z projektami:
”Mała architektura rejonu” , „Detaliczny plan i opis cmentarza w Rudnikach”, materiały o twórczości Vladasa Sipaitisa i inne.

Grupa młodzieżowa „Mega Junior”

Została utworzona w 2007 roku. Liczy ponad 20 osób. Wspólnie spędza wolny czas, organizując święta i przedsięwzięcia dla mieszkańców różnych grup wiekowych. Realizuje projekty m. in. „Drogą do przeszłośći”, „Chrońmy od zapomnienia”, „Tajemnice Puszczy Rudnickiej”, „Tu się urodziłem i rosnę” i inne. Członkowie grupy śpiewają w zespole, sportują, odbywają wycieczki rowerowe.

Grupa „Drzewo, przemów”

Została utworzona w 2008 roku.

Idea: postawienie natury i jej siły na pierwszym miejscu. Przełożenie myśli i fantazji na drewno. Podczas zajęć praktycznych dzieci poznają różnorodną tematykę, symbolikę i sposoby wykonywania prac rzeźbiarskich. Poznają etapy powstawania rzeźby, narzędzia używane w pracowni rzeźbiarskiej, a także różnorodne materiały (gatunki drewna). Dzieci podczas zajęć praktycznych samodzielnie wykonują dzieła rzeźbiarskie.

Kieruje grupą rzeźbiarz Edward Kurkianec.

Grupa taneczna „Mega Dance”

Została utworzona w roku 2009. Zajęcia trwają w 3 grupach wiekowych:

dzieci 4 – 7 lat,

dzieci 8 – 12 lat

oraz młodziez od lat 13.

Dorobek artystyczny grupy to 1-godzinowy program, do którego należą tańce różnych narodów oraz stylów.

Czekamy na zaproszenia do udziału w świętach i imprezach.

Kierownik grupy pani Judra Kalinauskienė.