Dainavos laisvalaikio salė

Dainavos laisvalaikio salė - viena iš Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro filialų. Savo veiklą pradėjo 1958 metais kaip kultūros namai. 1983 m. medinis pastatas buvo atnaujintas ir apmūrytas.

    Šiuo metu laisvalaikio salėje dirba trys darbuotojai - direktorė, laisvalaikio organizatorė ir  valytoja.

    Visuotinai pripažinta tiesa, kad žmogus sotus ne tik duona kasdienine, jam reikia ir dvasinės duonos, jam reikia gražių švenčių, poilsio, pramogų, gražių tradicijų šeimoje. Dainavos laisvalaikio salė ir tapo tokiu svarbiu gyventojų traukos objektu, kuriame vyksta įvairūs renginiai, aktyvus kultūrinis gyvenimas. Tai populiariausia bendruomenės susibūrimo vieta.

     Per metus laisvalaikio salės darbuotojai surengia įvairiausių renginių, įtraukia į savo veiklą daug žmonių, o ypač vaikų ir jaunimo, skatina jų dalyvavimą kultūriniame gyvenime. Organizuoja gyventojų kultūrinį aptarnavimą, įprasmina jų laisvalaikį, skatina visokeriopą meninę saviraišką, saugo, skleidžia, perduoda iš kartos į kartą tautines ir vietos tradicijas.

     Pagrindinių renginių plano pagrindą sudaro kalendorinių švenčių šventimas, atmintinų datų minėjimas, koncertų organizavimas, saviveiklinių kolektyvų pasirodymas. Kultūrinis darbas - ne vien renginiai ir koncertai. Tai labai atsakingas darbas, nuo kurio priklauso bendruomenės išsilavinimo lygis bei viso miestelio įvaizdis.

     Sėkmingai vyksta seniūnijos tradicinės šventės - Užgavėnės, Joninės, Andrėjaus vakaronė, Kūčių vakaronė ir daug kitų švenčių. Atvažiuoja kolektyvai iš Baltarusijos, rajono meno kolektyvai.

    Kuriant laisvalaikio salės įvaizdį 2008 m. buvo sėkmingai įgyvendintas LEADER + projektas, kuriuo metu buvo pakeisti langai ir durys. 2010 m. savivaldybės lėšomis laisvalaikio salė buvo rekonstruota ir  tapo šiuolaikiškesnė, gražesnė bei patrauklesnė.

Vedėja -    Galina Stanislava Šimelevič       tel. 8(380)47747; 867789093;

Renginių organizatorė - Galina Mikelionienė tel.867969884;