Dieveniškių laisvalaikio salės rekonstrukcija

 

Projektas „Dieveniškių laisvalaikio salės rekonstrukcija“. Paramos suma 480 000,00 litų, skiriama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, PVM suma 100119,60 litų, kuri apmokama iš šiam tikslui skirtų Ministerijos bendrųjų asignavimų. Savivaldybės disponuojamos lėšos 10 proc. 64457,74 litų, bendra projekto suma 644.5577,34 Lt.

Projekto tikslas - sudaryti tinkamas sąlygas Dieveniškių laisvalaikio salės kultūrinei veiklai vykdyti.

Projekte numatytos veiklos: Dieveniškių laisvalaikio salės renovavimas, materialinės bazės atnaujinimas (baldų, kompiuterinės technikos, vaizdo ir garso įrangos įsigijimas). Projekto metu bus atnaujinta laisvalaikio salės scenos įranga, scenos apšvietimo ir įgarsinimo įranga. Vykdant Dieveniškių laisvalaikio salės rekonstrukciją būtų atliekami tokie darbai: laiptų įrengimas, naujų grindų įrengimas, lubų montavimas, katilinės įrengimas, langų ir durų keitimas, elektros instaliacijos keitimas bei pastato fasado šiltinimas.