Gerviškių laisvalaikio salė

Šalčininkų rajono savivaldybės Gerviškių seniūnijai priklauso Gerviškių kaimelis, esantis 12 km. nuo rajono centro. Čia veikia Gerviškių laisvalaikio salė - tai viena iš Šalčininkų savivaldybės kultūros įstaigų, sudarančių sąlygas kaimo gyventojams naudotis kultūros paslaugomis, dalyvauti kultūriniame gyvnime. Centro veikla vykdoma remiantis patyrimu, tradicijomis, nuolat ieškant populiarių, laikotarpį atitinkančių darbo formų.

Adresas:

Gerviškių laisvalaikio salė

 Šalčios g. 1, Gerviškių k. Šalčininkų raj.,

Tel.: 8 (380) 46 181Gerviškių laisvalaikio salė vykdo tokią veiklą:
- rengia  kultūrinių programų projektus ir rūpinasi jų įgyvendinimu,
- rūpinasi bendruomenės narių meninių poreikių ugdymu ir tenkinimu,
- puoselėja, turtina ir saugoja krašto kultūrinį savitumą,
- puoselėja bendrąją ir etninę kultūrą,
- padeda susipažinti su meno vertybėmis, literatūra, muzika, daile, fotografija, kinu,
- padeda ugdyti visokeriopą meninę saviraišką,
- siekia integruotis į įvairius rajono projektus.
-suteikia galimybę kiekvienam gyventojui pagal jo sugebėjimus ir poreikius dalyvauti kultūros vertybių kūrimo procese.

Gerviškių  laisvalaikio salėje kurį laiką nuo 2011 m. birželio mėn. buvo susibūręs teatralinis, vokalinis ansamblis „Megusta“.

Margučių dažymo užsiėmimai: