Janczuńska Sala Imprez

Sala Imprez w Janczunach

Sala Imprez w Janczunach należąca do Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego jest istotnym elementem w życiu kulturalnym miejscowej społeczności. Odgrywa ważną rolę w utrzymaniu tradycji i elementów narodowych. W Janczuńskiej Sali Imprez są stwarzane warunki do rozwijania państwowych, narodowych, etnicznych, religijnych, regionalnych wartości kulturalnych, które pełnią ważną role w procesie edukacji kulturalnej na poziomie lokalnym. Sala Imprez w Janczunach jest głównym miejscem, gdzie toczy się życie mieszkańców starostwa Butrymańce. Tu odbywają się popularne spotkania tematyczne, różnorodne warsztaty dla dzieci i młodzieży, przygotowywane są programy artystyczne, organizuje się obchody uroczystości kalendarzowych, pamiętnych dat, koncerty oraz inne inicjatywy społeczeństwa z dziedziny kultury. Pozwala to rozwijać talenty i zdolności mieszkańców, troszczyć się o zachowanie i ciągłość tradycji Rejonu Solecznickiego. Pracownicy Sali Imprez w Janczunach prowadzą aktywną działalnosć na rzecz promocji kultury toteż corocznie organizowane są tradycyjne święta takie jak: „Zabawa Noworoczna”, „Święto Trzech Króli”, „Dzień Babci i Dziadka”, „Zapusty”, „Dzień Matki”, Święto Starostwa”, „Dzień Dziecka”, „Zabawa Świętojańska”, „Święto Michała”, „Andrzejki”, „Jasełka”. Są też obchodzone święta państwowe Litwy oraz solidarnie obchodzi się Święto Niepodległości Polski. Na Janczuńskiej scenie można podziwiać zespoły Rejonu Solecznickiego, zespoły z Polski i Białorusi.

Do organizacji imprez pracownicy Sali Imprez starają się angażować dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół w Janczunach i Butrymańcach.

W 2007 roku, pod kierownictwem Krystyny Lachowicz, przy Janczuńskiej Sali Imprez powstał zespół dziecięco-młodzieżowy - „Fasolinki”. Najwpierw zespół składał się z czterech osób. W ciągu roku zespół występował kwartetem. Z czasem dołączyło się jeszcze kilka osób.

Zespół aktywnie prezentuje się przed publicznością lokalną. Ciągle jest wznawiany repertuar. Zespół występował również w innych miejscowościach naszego rejonu: w Domu Polskim w Ejszyszkach, w Sali Imprez w Dajnowie, w Sali Imprez w Rudnikach, w Solecznickim Centrum Kultury. Brał również udział w konkursie białoruskiej pieśni w Wilnie.

W 2011 roku rozpoczęliśmy prace nad założeniem nowego dorosłego zespołu, do którego w chwili obecnej należy sześć osób. Od momentu założenia, zespół cieszy swoimi piosenkami widzów naszego starostwa.

Przy placówce kulturalnej w Janczunach istnieje też kwartet śpiewaczy, który powstał z inicjatywy kierowniczki Sali Imprez w Janczunach i którego członkami są sami mieszkańcy. Do zespołu należą: Wiera Drab, Czesława Szymkonis, Swietłana Walukienie, Danuta Zagorodniaja. Członkini zespołu pomimo uczęszczania do zespołu aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym Janczun, pomagając w przygotowaniu się do organizowanych przez pracowników imprez.

Oczywiście żadna impreza nie mogła by odbyć się bez naszych muzykantów: Rafała Szumskiego i Witolda Palewicza którzy uświętniają obchodzone święta barwnymi i wesołymi występami. Młodzież starostwa zawsze chętnie i aktywnie bierze udział przy organizacji  kulturalnych przedsięwzięć.

Zawdzięczając naszym sponsorom możemy pozwolić w zorganizowaniu różnorodnych imprez. Są to między innymi: Tadeusz Romanowski, Jan Bandalewicz, Wojciech Szyłko, Stanisław Iwanowskij, Edward Jankowski, Genrik Pożaryckij, Alicja Bandalewicz, Tadeusz Rudzis, Irena i Romuald  Żełudziewicz, Grzegorz Zuzo, Witalij Szeszko.

W budynku Janczuńskiej Sali Imprez w 2013 roku z inicjatywy młodzieży, a przy aktywnej pomocy Starostwa w Butrymańcach została otworzona siłownia, wyposażona w sprzęt do ćwiczeń siłowych, stół tenisowy, w szachy i szaszki, gdzie młode pokolenie Janczun chętnie spędza wolny czas. W związku z wielkim zainteresowaniem mieszkańców sportem przeprowadzane są zawody sportowe.

Adres:

Sala Imprez w Janczunach

Šalčininkų raj., Jančiūnų k.

Tel.:8 (380) 39 437

Kierownik Sali Imprez w Janczunach - Stanislava Čechovičienė