Jaunimo užimtumas kultūriniame gyvenime

2011 metų pabaigoje pasirašyta vietos projekto ,,Jaunimo užimtumas kultūriniame gyvenime” vykdymo sutartis. Finansavimo šaltiniai: paramos lėšos, skiriamos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai - 39.138,31 Lt ir PVM suma 8 219,05 litų; savivaldybių disponuojamos lėšos 20 procentų - 11839,34 Lt. Bendra suma - 59.196,67 Lt.

Projekto tikslas tęsti bei atgaivinti tradicinį Eišiškių pramogų centro organizuojamą festivalį „Daina po dainos“, sudominti jaunimą savo laisvalaikį leisti turiningai. Pagrindiniai projekto uždaviniai – sudaryti geresnes sąlygas jaunimo laisvalaikio praleidimui, didinti jo užimtumo galimybes, pakelti organizuojamų festivalių bei koncertų lygį. Įgyvendinus projektą žymiai pagerės festivalio pravedimo lygis kaimo jaunimui ir visiems gyventojams. Taip pat pagerės Jaunimo estradinio ansamblio veikla ir jaunimo užimtumo sąlygos.

Šalčininkų savivaldybės Eišiškių pramogų centras - institucija, kuri organizuoja daugumą vietovėje vykstančių švenčių ir renginių. Pramogų centre daugiau kaip 20 metų veikia liaudies ansamblis „EIŠIŠČANE“, taip pat „JAUNIMO ESTRADINIS ANSAMBLIS“ ir kvartetas „ŠANSAS“. Visi ansambliai aktyviai dalyvauja rajono kultūriniame gyvenime.  Ansamblių veikloje dalyvauja apie 70 Eišiškių ir aplinkinių kaimelių gyventojų.

Kiekvienais metais Eišiškėse organizuojamas rajono solistų ir estradinių ansamblių festivalis „Daina po dainos“. Tačiau pastaraisiais metais žymiai sumažėjo jaunimo aktyvumas estradinėje veikloje. Norint sudominti jaunimą savo laisvalaikį leisti pramogų centruose ir kelti kultūrinio gyvenimo lygį, atitraukti jaunimą nuo neturiningo laisvalaikio leidimo, Pramogų centras planuoja rajono kaimeliuose suorganizuoti estradinių koncertų ciklą rajono jaunimui.

Festivalis „Daina po dainos“ yra tradicinė estradinių rajono solistų ir ansamblių šventė, kuri šiais metais vyks jau dešimtą kartą. Norint tęsti šią gražią šventę ir kiekvienais metais kelti šio renginio lygį, tam reikalinga nauja įranga, atitinkanti naujus standartus.