PROJEKT „TRADYCJA I KALSYKA NIE ZNA GRANIC”

W 2010 r. został zrealizowany projekt „Tradycja i klasyka nie zna granic”  w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013 w partnerstwie z gminą Jeleniewo (Polska).

Budżet Projektu obu partnerów liczył 66.807,00 EUR z czego kwalifikowane koszta Centrum Kultury Samorządy Rejonu Solecznickiego wyniosły 50.00,00 EUR.

Relizacja Projektu, zgodnie z zakładanymi planami, umożliwiła wymianę młodzieży Litwa – Polska, wsparcie młodych talentów, dostęp do muzyki klasycznej, udział młodzieży w imprezach ludowych a przez to sprzyjała miedzypokoleniowej wymianie doświadczeń oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego Litwy i Polski wśród społeczności rejonu solecznickiego i gminy Jeleniewo.

3 lutego 2010 r. Projekt został zainaugurowany  pięknym utworem A. Vivaldiego „Zima” w mistrzowskim wykonaniu Zbigniewa Lewickiego oraz Andrzeja Pileckiego w złotej sali Szkoły Sztuk Pięknych im. Stanisława Moniuszki w Solecznikach.  W spotkaniu wzięli udział: wójt gminy Jeleniewo Sławomir Adam Bielski, kierownik Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży Jan Miłosz Zarzycki, pianistka Joanna Ławrynowicz oraz młodzież rejonu solecznickiego i Jeleniewa.

W ramach Projektu był zrealizowany cykl zajęć muzycznych w Solecznikach oraz w Jeleniewie, podzczas których uczestnicy przygotowali dwa programy artstyczne, zaprezentowane później podczas Festiwalu Folklorystycznego „Pieśń znad Solczy” oraz Dożynek w Jeleniewie.

Pierwszym etapem Projektu były warsztaty muzyczne z udziałem wychowanków szkół muzycznych rejonu solecznickiego i gminy Jeleniewo. Zajęcia poprowadzili pianistka Joanna Ławrynowicz z Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, skrzypek Zbigniew Lewicki, koncertmistrz Litewskiej Państwowej Orkiestry Symfonicznej w Wilnie, muzyk Grzegorz Bogdan z Domu Pracy Twórczej na Wigrach oraz Barbara Suckiel, pracowniczka Centrum Kultury w Solecznikach.

Warsztaty uwieńczone zostały pięknym koncertem, podzczas którego uczestnicy szkoleń  zaprezentowali wyniki tygodniowej pracy, wykonując utwory instrumentalne oraz wokalne.


 

Kolejne działania Projektu stanowiące program 2 etapu - zajęcia lokalne z twórczości F. Chopina realizowane w ciągu 6 tygodni (w wymiarze 4 godzin w tygodniu). Uczestnikom szkoleń została zapewniona możliwość doskonalenia techniki wykonywania utworów, zapoznania się z twórczością wielkiego kompozytora oraz czas na przygotowanie programu artystycznego, zaprezentowanego później podczas Festiwalu „Pieśń znad Solczy”.

 

W ramach 3 etapu realizowanego Projektu odbył się XV Festiwal Folklorystyczny „Pieśń znad Solczy”. Dzieki środkom Funduszu Małych projektów została rozszerzona formuła imprezy o dodatkowe elementy: pokazy warsztatowe tradycyjnego rzemiosła oraz koncert muzyki klasycznej z udziałem Filharmonii Kameralanej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży oraz mlodzieży z Solecznik i Jeleniewa.

  

W dniach 27 czerwca  - 2 lipca 2010 r. został zrealizowany 4 etap Projektu „Zajęcia wokalno - taneczne w Czajewszczyźnie” (Polska).  W warsztatach uczestniczyło 30 osób ( 15 osób z Solecznik oraz 15 osób z Jeleniewa).  Program warsztatowy stanowiły 10 godzin lekcji tańca oraz 26 godziń zajęć wokalnych. Został przygotowany program dożynkowy z elementami tańców i pieśni ludowych, zaprezentowany napierw podczas koncertu w Bibliotece Publicznej gminy Jeleniewo, następnie zaś podzczas tradycyjnego Święta Plonów w Jeleniewie.

22 sierpnia 2010 r. został zrealizowany 5 etap projektu „ Festyn dożynkowy w Jeleniewie”. W imprezie wzięli udział przedstawiciele Centrum Kultury Samąrządu Rejonu Solecznickiego, twórcy ludowi, Zespół Pieśni i Tańca „Solczanie” oraz młodzież uczestnicząca w poprzednich działaniach realizowanego Projektu. Podczas koncertu został zaprezentowany program artystyczny przygotowany wcześniej w Czajewszczyźnie. Zgodnie z tradycją odbył się również tradycyjny konkurs wienców dożynkowych oraz zabawa ludowa.

 

Zawdzięczając środkom Funduszu Małych Projektów nabyto 500 krzeseł plenerowych, 50 kompletów wystawowych dla twórców ludowych, duże namioty artystom, co znacznie polepszyło warunki organizowanych przez nas imprez plenerowych.

  

Projekt „Tradycja i klasyka nie zna granic” pozwolił na edukację młodego pokolenia, budowę więzi miedzykulturowych, poznanie kultury i obyczajów sąsiadów oraz popularyzację obrzędów i sztuki ludowej. To mocny fundament dla dalszej współpracy transgranicznej, dążąc do wymiany doświadczeń środowisk społeczno - kulturalnych obu krajów, integracji mniejszości z pogranicza polsko - litewskiego poprzez wspólne działania artystyczne i bezpośrednie kontakty interpersonalne.