Pabarės laisvalaikio salė

 Pabarė – tai ramus ir gražus kaimas, esantis Šalčininkų rajone į šiaurę nuo Eišiškių. Čia yra  Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia (pastatyta 1934 m.), taip pat veikia mokykla ir biblioteka. O 2011 metais nuo sausio mėnesio aktyviai savo veiklą pradėjo Pabarės laisvalaikio salė.

 Pabarės laisvalaikios salės veiklos sritys ir uždaviniai:

1.Užtikrinti laisvalaikio salės dalyvavimą kultūros programų vykdyme bei dalyvauti bendrose rajono, regiono, respublikos ir tarptautinėse kultūros programose;

2. Skatinti etninės kultūros paveldo išsaugojimą bei gyvosios tradicijos tęstinumą, populiarinimą, plėtoti edukacinę veiklą;

3. Skatinti senųjų amatų veiklą, kultūros vertybes;

4. Kurti menines programas, įprasminti modernias meno veiklos formas ir vykdyti profesionalaus meno sklaidą;

5. Sudaryti bendruomenių nariams sąlygas dalyvauti kultūrinėje veikloje, skatinti įvairių iniciatyvų kūrimą;

6.Tvirtinti dainų švenčių tradicijos sąsajas su vaikų ir jaunimo meniniu ugdymu, tautiniu pilietiniu auklėjimu, kultūringos, kūrybingos, išprususios visuomenės kūrimu, negatyvių visuomenės reiškinių prevencija;

7. Burti aktyvų ir iniciatyvų jaunimą bendrai veiklai, padedant jiems keistis informacija, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, skatinti bendrą veiklą ir užimtumą.

 Laisvalaikio salėje  susibūrė du meno kolektyvai:

vaikų kolektyvas ,, Laimės lašelis” ir jaunimo estradinis kolektyvas ,,Sukces” , kurie džiugina savo pasirodymais Pabarės kaimo gyventojus, taip pat kocertuoja už Šalčininkų rajono ribų. Dainuoja įvairių tautų dainas bei savo kūrybos. Kolektyvas ,,Sukces“ dalyvavo jaunimų mainuose Varšuvoje, kur buvo įrašyta kompaktinė plokštelė su Vilniaus krašto dainomis.

 Mūsų įstaigoje rengiami įvairūs kultūriniai renginiai tokie kaip : Užgavėnės, minimos Valstybinės šventės, motions diena, šeimos šventė, Žolinė, kalėdiniai renginiai vaikams ir jaunimui. Vyksta įvairūs vaikų mokymai.

Įstaigoje rengiami ir teminiai vakarai senjorams.  Į savo renginius kviečiame kapelas , folklorinius ir estradinius ansamblius iš įvairių Lietuvos miestų, kaimų ir iš užsienio.

Adresas:

Pabarės laisvalaikio salė

Šalčininkų raj., Pabarės k.,

Tel.: 8 (380) 34 112

El. paštas: pabareslaisvalaikis@gmail.com

 Pabarės laisvalaikio salės vedėjas - Valdemar Voitechovič