Projekt „Polihymnia – przez wieki z muzyką europejską”

Projekt Polihymnia – przez wieki z muzyką europejską” został zrealizowany w ramach programu „Młodzież w działaniu” Akcja 1.1 Wymiana młodzieży.

W projekcie uczestniczyła młodzież z Polski i Litwy. Stronę polską reprezentował chór mieszany Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku, natomiast stronę litewską zespół wokalny działający przy Sali Imprez w Podborzu (filia Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego).

Młodzież z obu krajów spotkała się na wymianie w dniach 1-10 lipca 2012 r. w miejscowości Wydminy (Polska).

Podczas wspólnych zajęć warsztatowych młodzież poznała muzykę tworzoną w Europie w kolejnych wiekach. Młodzi wokaliści opanowali po jednym utworze z epok, gdy królowała muzyka dawna - średniowiecze, renesans, barok, a także z późniejszych czasów klasycyzmu, romantyzmu i wreszcie czasów współczesnych. Jednym z punktów warsztatów była nauka ludowych pieśni polskich i litewskich. Oprócz zajęć wokalnych nie zabrakło czasu na realizację zabaw integracyjnych, zajęć rekreacyjnych, wycieczek po regionie oraz spotkań tematycznych poruszających określone problemy.

Każda z grup musiała przyszykować prezentacje multimedialne związane z kulturą państwa z którego pochodzą oraz skecze, które zostały przedstawione w czasie wieczoru narodowego. Młodzież otrzymała także dyplomy za aktywny udział w zawodach sportowych,  oraz słodkie prezenty. Podsumowaniem projektu był wspólny koncert, na którym uczestnicy wykonali przygotowany podczas wymiany program artystyczny. 

Głównym celem wymiany młodzieży było rozwinięcie jej pasji muzycznych, a także nauka nieznanych im dotąd utworów, poznawanie nowych technik śpiewania oraz wymiana doświadczeń. Wspólne działania przyczyniły się do poznania sąsiedniej kultury i budowania wzajemnego zrozumienia. Efektem wymiany było nabycie przez uczestników wielu nowych umiejętności oraz nawiązanie międzynarodowych przyjaźni.

 Projekt „Polihymnia – przez wieki z muzyką europejską” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Młodzież w działaniu” Akcja 1.1 Wymiana młodzieży.

Na podstawie:  http://www.mdk.bialystok.pl