Projektai

KULTŪROS RĖMIMO FONDO DALINĖ PARAMA ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO 2012 M. VYKDOMIEMS PROJEKTAMS

 

2012 m. sausio 23 D. Kultūros rėmimo fondo tarybos sprendimu (protokolas Nr. EK42-5) Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro projektams paskirta 10000 Lt.

Projektui ,,Lietuviško žodžio ir tradicijų sklaida Šalčininkų rajono renginiuose“ skirta 5000 Lt. Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras skirtas lėšas panaudojo dalinai apmokėti kapelai ,,Bičiuliai“, kuri dalyvavo Šalčininkų miesto parke vykusioje ,,Užgavėnių“ šventėje. Likusias lėšas numatyta skirti kolektyvams dalyvausiantiems festivalyje ,,Daina prie Šalčios“ ir ,,Joninės“. Projekto įgyvendinimas baigsis liepos 1 d.

Kitam projektui ,,Valstybei svarbių datų minėjimas Šalčininkų rajone“ skirta 5000 Lt, kuriuos Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras panaudojo dalinai apmokėti Vilniaus Universiteto dainų ir šokių ansambliui, kuris koncertavo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo Vasario 16 – osios minėjimo renginiuose bei Lietuvos nepriklausomybės dienos atkūrimo šventėje dalyvavusiai sunkiojo roko grupei ,,Thundertale“. Projektas jau įvykdytas. 2012 m. kovo 30 d. Kultūros rėmimo fondui išsiųsta ataskaita.

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAS NUOŠIRDŽIAI DĖKOJA

 KULTŪROS RĖMIMO FONDUI UŽ SUTEIKTĄ PARAMĄ!