Projektas „Jašiūnų oficinos pastato pritaikymas šiuolaikinio muziejaus poreikiams“

Įgyvendinamas projektas „Jašiūnų oficinos pastato pritaikymas šiuolaikinio muziejaus poreikiams“

 2019-10-10

2019 m. balandžio 23 d. Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras ir Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė projekto Nr. 07.1.1-CPVA-K-306-03-0010 „Jašiūnų oficinos pastato pritaikymas šiuolaikinio muziejaus poreikiams“ finansavimo ir administravimo sutartį, pagal kurią projektui skirta 354 675,37 Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų suma, Lietuvos, Šalčininkų rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 369 151,92 Eur.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Bendra projekto vertė – 723 827,29 Eur. Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-K-306 „Modernizuoti viešąją ir privačią kultūros infrastruktūrą“

Jašiūnų dvaro komplekse planuojama įgyvendinti projektą „Jašiūnų oficinos pastato pritaikymas šiuolaikinio muziejaus poreikiams“. Projekto metu ketinama padidinti Jašiūnų dvare teikiamų paslaugų spektrą, išplėsti teikiamų paslaugų apimtis ir turinį, atskleisti dvaro ryšį su Radvilomis. Projekto metu bus investuojama į Jašiūnų oficinos pastato tvarkybos, rekonstravimo darbus, baldų ir įrangos įsigjimą. Projektu bus išsaugotos bei atskleistos vertingosios kultūros paveldo objekto savybės ir sudarytos prielaidos lankytojų srautų didinimui ir veiklų plėtrai dvare. Atnaujinimo darbus sudarys Jašiūnų dvaro oficinos tvarkybos darbai (patalpos Nr.107 sienų tapybos konservavimo ir restauravimo darbai, patalpos Nr.107 sienų tapybos atkūrimo darbai, patalpų tvarkyba (A), fasadų tvarkyba (A), konstrukcijų tvarkyba (K), stalių gaminiai (A)) ir rekonstravimo darbai (architektūrinė dalis, konstrukcinė dalis, lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis, vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis, šildymo ir vėdinimo dalis, elektrotechnika, elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis, apsauginė signalizacija, gaisrinė signalizacija, šilumos gamybos ir tiekimo dalis, gaisrinės saugos dalis). Atnaujintos oficinos patalpų plotas sieks 382,87 m2.

Tikimasi, kad paslaugų pokytis (papildomos paslaugos) sąlygos lankytojų skaičiaus padidėjimą, kuris sieks 7.330 lankytojų per metus.

 

Projekto veiklų pabaiga iki 2020 gruodžio 31 d.