Projektas "Mūsų pirmas žingsnis"

2012 m. spalio 22-27 dienomis Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro ir Versekos pagrindinės mokyklos darbuotojos dalyvavo apmokomosios programos kurse „Mūsų pirmas žingsnis“, kuris vyko Lenkijos žvejų miestelyje Jastčembie Gura. Lietuvos delegaciją sudarė Janina Jereminovič,  Stanislava-Galina Šimelevič ir Iryna Dudak. Programa yra skirta darbui su jaunimu, gyvenančiam kaime. Projekte dalyvavo grupės iš Latvijos, Estijos, Lietuvos ir Lenkijos su projekto koordinatoriais - Vija Grišyna ir Marek Grišyn (Latvija), Iryna Dudak (Lietuva), Marcin Gluščyk (Lenkija).

Kiekvieną dieną vyko įvairūs apmokomieji ir lavinamieji užsiėmimai, rytinė mankšta. Pirmąją dieną projekto dalyviai buvo supažindinti su mokomosios programos koncepcija, uždaviniais bei laukiamais rezultatais, dalyvavo komandinėse užduotyse, taip pat vyko ir kūrybinės dirbtuvės, jose buvo organizuojami integraciniai šokiai – kaip vienas iš neformalaus ugdymo metodų. Susipažinimo vakarą dalyviai turėjo progą mini spektakliais pristatyti savo atstovaujamos šalies kultūrą, kalbą, virtuvę, o taip pat tradicijas bei papročius

Antrąją dieną ir toliau buvo pristatoma teorinė mokomosios programos dalis įvairiomis temomis (kas yra neformalus ugdymas, pergyvenimo pedagogika, finansinės paramos projektams gavimo taisyklės ir kt.). Projektu metu buvo pristatomi sėkmingų projektų pavyzdžiai, būsimų projektų idėjos, o taip pat aptariamos tolimesnės bendradarbiavimo galimybės.]

Penktąją projekto dieną dalyviai vyko į Gdansko ir Gdynios miestus, tos dienos užduotys buvo organizuojamos po atviru dangumi. Šiuose Lenkijos miestuose dalyviams buvo pristatytos lankomiausios jų vietos bei trumpa kiekvieno miesto istorija.

Atsisveikinimo dieną kiekviena grupė galėjo savo nuožiūra įvertinti projektą, visą jo eigą bei išsakyti savo individualią nuomonę apie mokomosios programos kurso „Mūsų pirmas žingsnis“ įgyvendinimą.

Panašaus pobūdžio projektai padeda įgyti neįkainojamos patirties dirbant su įvairaus amžiaus jaunimu bei vykdant tarpkultūrinius projektus.

Projektas finansuotas iš Europos Sąjungos lėšų, pagal programą  "Veiklus jaunimas". Projekto vadovas Marcin Gluščyk.