RŪDNINKŲ LAISVALAIKIO SALĖ

Iš salės istorijos :

Rūdninkų kaimas yra bene didžiausias kaimas Šalčininkų rajone. Pirma kultūros įstaiga kaime buvo įsteigta 1953 metais. Iš pradžių pastatytame kaimo centro pastate įsikūrė biblioteka ir skaitykla. 1956 metais įstaiga išplėtė savo kultūrinę veiklą , skatindama krašto kultūros ugdymą ir puoselėjimą, daug dėmesio skirdama švietėjiškai, edukacinei, pramoginei, meno megėjų veiklai, sporto ir rekreacinės veiklos sklaidai. 1965 metais kultūros centras gavo kultūros namų statusą, o 1990 metais pavadintas pramogų sale.

Laisvalaikio salė šiandien:

Rūdninkų laisvalaikio salė - tai Šalčininkų kultūros centro filialas. Įstaigos veikla yra daugiafunkcinė. Įstaiga teikia kultūrinį aptarnavimą Rūdninkų ir aplinkinių kaimų gyventojams.

 Pagrindiniai Rūdninkų laisvalakio salės uždaviniai:

 - atlikti daugialypę veiklą kultūrinio švietimo srityje;

- išsaugoti ir puoselėti liaudies kultūros tradicijas bei sukauptų kultūros vertybių visumą;
-rūpintis krašto kultūros ugdymu ir puoselėjimu;
-organizuoti gyventojų kultūrinį aptarnavimą, įprasminti jų laisvalaikį;
- suteikti galimybę kiekvienam gyventojui pagal jo sugebėjimus ir poreikius dalyvauti kultūros vertybių kūrimo procese;

- kultūros vertybių rinkimas,  vystymas, dokumentavimas ir apsauga.

     Šios užduotys yra atliekamos per kultūros, pramogų, sporto ir poilsio masinių ir kamerinių  renginių  organizavimą, interesų būrelių steigimą, meno kūrinių pateikimą,  parodų, konkursų ir peržiūrų organizavimą.

     Šių užmojų įgyvendinimas yra įmanomas bendradarbiaujant su daugeliu vietos valdžios institucijų ir visuomeninių organizacijų.

     2010 metais Rūdninkų pramogų salėje susibūrė vokalinis ansamblis ,,Rudničanka“, ansamblio vadovas Oleg Jancevič.

 Tradicinės šventės:

 Šv.Valentino diena

Senelių šventė

Velykinės pramogos

Motinos Diena

Girios derliaus šventė

Andrejaus vakaronė

Kalėdiniai susitikimai.

 

Adresas:

Rūdninkų laisvalaikio salė 

Rūdninkų k., Bažnyčios g. 8. 

 Tel.: 8 380 47 936

Rūdninkų laisvalaikio salės vedėja Janina Butkevičienė