Rūdninkų laisvalaikio salės kapitalinis remontas

Projektas „Rūdninkų laisvalaikio salės kapitalinis remontas“. Paramos suma 90 000,00 Lt, skiriama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, PVM suma 18 900,00 Lt, finansuojama iš šiam tikslui skirtų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų. Vietos projekto vykdytojo įnašas natūra ne mažesnis kaip 22 500,00 Lt.

Projekto tikslas – sukurti patrauklią, net gi būtiną aplinką bendruomenei gyventi ir dirbti, sudaryti tinkamas sąlygas Rūdninkų laisvalaikio salės kultūrinei, edukacinei, turizmo ir informacijos sklaidos veiklai vykdyti.

Įgyvendinus projektą, Rūdninkų laisvalaikio salėje bus pakeistos grindys, atnaujintos sienos, sutvarkytas stogas, įvesta kanalizacija, įmontuotas artezinis gręžinys, sutvarkyti elektros tinklai, įmontuotas šildytuvas, pakaltos lubos, pakeistos durys.