Dainų ir šokių ansamblis ZNAD MEREČANKI

Ansamblis “Znad Merečanki” susikūrė 1995 m. prie Jašiūnų pramogų centro. Pirmasis debiutinis koncertas įvyko Šalčininkų rajono lenkiškų ansamblių perklausoje. Pradžioje ansamblyje buvo 13 entuziastingų dalyvių, tarp kurių buvo ir Marja Alencinovič (tuometinė ansamblio vadovė). Greitai po pirmojo koncerto Šalčininkuose turėjo pirmąją išvyką į Lenkijos miestą Šepetovo.

Vienas iš ansamblio siekių yra skleisti ir puoselėti lenkiškas ir lietuviškas tradicijas Šalčininkų krašte, todėl dalyvauja beveik visuose Šalčininkų rajono kultūriniuose renginiuose (pvz.: Andrejaus vakaronė, Derliaus šventė, Joninių šventė ir kiti). Ansamblis per tiek daug gyvavimo metų  koncertavo įvairiuose renginiuose ne tik Lietuvoje, bet ir Lenkijoje, Baltarusijoje bei Vokietijoje. Turėjo didelį pasisekimą Lenkijoje, Mragovo ir Vengorzevo miestų festivaliuose.

Kolektyvo programoje yra lenkų liaudies dainos, lietuvių liaudies dainos, Vilniaus krašto dainos, bažnytinės dainos bei kalėdinis giesmės.

1997 m. ansamblio kolektyvas padidėjo – susikūrė šokių grupė, kurios vadove tapo Aleksandra Godoščikova. Metams bėgant šokių kolektyvo programa gausėjo ir dabar kolektyvo repertuarą sudaro Vilniaus krašto ir lietuvių liaudies bei lenkiškų regionų šokiai:  kurpiowskie, lubelskie, rzeszowskie, kaszubskie, przeworskie.

Ansamblis „Znad Merečanki“ nuo pat savo susikūrimo turi nuosavą kapelą, kurios vadovai yra Natalia ir Aleksander Godoščikov.

Ansamblio "Znad Merečanki" nuotraukų galerija

Ansamblio išvykos bei koncertų akimirkos:


Ansamblio vadovė – Marja Alencinovič

Choro vadovė – Natalia Godovščikova

Kapelos vadovas – Aleksandr Godovščikov

Choreografė – Aleksandra Godovščikova

Jašiūnų pramogų centras
M.Balinskio g. 10
Jašiūnai, Šalčininkų r. Lietuva

tel.: 8 380 35 240
e-mail: amaria@inbox.lt