Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro ataskaitos

Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro finansinės veiklos ataskaita, 2014 m.

Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro ir jo struktūrinių padalinių metinė veiklos ataskaita, 2014 m.

2015

Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro finansinės būklės ataskaita pagal 2015-03-31 duomenis

Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015.03.31 duomenis

Aiškinamasis raštas 2015 m. I ketvirtis

Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2015 m. kovo 31 d.

Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. kovo 31 d. ataskaita

Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro įmokų į biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti, 2015 m. kovo 31 d. ataskaita