Šalčininkėlių laisvalaikio salė

ŠALČININKĖLIAI

Šalčininkų seniūnijai priklauso Šalčininkėliai, esantys 8 km. nuo rajono centro.

Šiai vietovei priklauso Šalčininkėlių laisvalaikio salė - tai viena iš Šalčininkų savyvaldybės kultūros įstaigų, sudarančių sąlygas kaimo gyventojams naudotis kultūros paslaugomis, dalyvauti kultūriniame gyvenime. Centro veikla vykdoma remiantis patyrimu, tradicijomis, nuolat ieškant populiarių, laikotarpį atitinkančių darbo formų.

Uždaviniai:

  • organizuoti gyventojų kultūrinį aptarnavimą, įprasminti jų laisvalaikį;
  • skatinti mėgėjų meno, liaudies meno ir amatų plėtrą;
  • suteikti galimybę kiekvienam gyventojui pagal jo sugebėjimus ir poreikius dalyvauti kultūros vertybių kūrimo procese.

Adresas:

Šalčininkėlių laisvalaikio salė

Šalčininkėlių k., Vilniaus.g. 20

Tel.: 8 (380) 32 349