Įgyvendinamas projektas „Jančiūnų laisvalaikio salės pastato pritaikymas kaimo bendruomenės veiklai“

     2019 m. gruodžio 20 d. Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras ir Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pasirašė projekto Nr. ŠALČ-LEADER-6B-I-4-1-2018 „Jančiūnų laisvalaikio salės pastato pritaikymas kaimo bendruomenės veiklai“ vietos projekto vykdymo sutartį, pagal kurią projektui skirta 119 000,00 Eur Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšų suma, 21 000,00 Eur Lietuvos valstybės biudžeto lėšų suma, Šalčininkų rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 35 000,00 Eur.

Bendra projekto vertė – 175 000,00 Eur. Projektas finansuojamas pagal „Šalčininkų rajono vietos plėtros strategijos 2014–2020 m.“ II prioriteto „Kaimo gyventojų iniciatyvų skatinimas, bendruomeniškai svarbios veiklos rėmimas“ priemonės „Bendruomenių iniciatyvų skatinimas“ veiklos sritį Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.2 „Bendruomenių veiklai svarbių viešųjų erdvių įrengimas“.

Vietos projekto „Jančiūnų laisvalaikio salės pastato pritaikymas kaimo bendruomenės veiklai“ tikslas – sukurti kultūriškai savitą ir socialiai patrauklią aplinką Jančiūnų kaimo bendruomenės socialinės, kultūrinės veiklos plėtrai, suremontuojant kaimo laisvalaikio salės pastatą.

Jančiūnų kaimo laisvalaikio salės pastato dalies (580,80 kv.m.) kapitalinio remonto darbus apima:

Lauko darbai:

Panduso žmonėms su negalia įrengimas; lauko įėjimų laiptų remontas; įėjimų stogelių remontas/naujų įrengimas; langų bei įėjimo durų keitimas; stogo dangos dalies su konstrukcijomis keitimas; buitinių nuotekų išgrėbimo duobės montavimas; žaibosaugos inžinerinių tinklų montavimas.

Vidaus darbai:

Vidaus sienų, lubų bei grindų remontas; vidaus durų keitimas/naujų įrengimas; šildymo sistemos vamzdyno dažymas bei aptaisymas gipso kartono plokštėmis; salės scenos pertvarkymas ir remontas; keltuvo, pritaikyto žmonėms su negalia, montavimas; vidaus laiptinės remontas; ventiliacijos sistemos su kanaliniais ventiliatoriais montavimas; vandentiekio apskaitos mazgo remontas; vandentiekio ir nuotekų inžinerinių tinklų keitimas/naujų įrengimas; sanitarinių prietaisų ir gaminių montavimas; žmonėms su negalia pritaikytuose sanitariniuose mazguose pagalbinių priemonių montavimas; elektros instaliacijos inžinerinių tinklų keitimas/naujų įrengimas; elektroninių ryšių tinklų įrengimas; gaisro aptikimo ir signalizavimo inžinerinių tinklų įrengimas.

      Įgyvendinus užsibrėžtus darbus, numatomas vietos projekto rezultatas – patraukli, funkcionali ir saugi viešoji erdvė, tinkamai pritaikyta kaimo gyventojų socialinės kultūrinės veiklos plėtrai bei kartu gyventojų, gaunančių naudą dėl pagerintos infrastruktūros, skaičiaus padidėjimas.