Akcija VISA LIETUVA ŠOKA

 

Visa Lietuva šoka“
Etninės kultūros akcija

2017 m. rugsėjo 15 d. trečią kartą Lietuvoje vyks unikali, smagi ir nuotaikinga akcija „Visa Lietuva šoka“. Visi kviečiami tuo pačiu metu susiburti miestų, miestelių, regionų centrų, šalies sostinės visuomenei atvirose erdvėse, švietimo, kultūros bei kitose įstaigose mokytis tradicinių šokių, šokti juos, kartu dainuoti liaudies dainas ir muzikuoti, visiems kartu išgyventi nepaprastą vienybės ir bendravimo džiaugsmą.

 

Kviečiame RUGSĖJO 15 D. 18.00 VAL. ŠALČININKŲ MIESTO PARKE prisijungti prie ansamblių ir švietimo įstaigų bei vieningai įsilieti į liaudiškos muzikos garsus.

Akcijoje dalyvauja Šalčininkų kultūros centro ir jo struktūrinių padalinių ansambliai: "Solčanie", "Znad Merečanki", "Turgelianka"; rajono gimnazijos: Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija, Eišiškių gimnazijos ansamblis "Kwiaty Polskie", Šalčininkų J. Sniadeckio gimnazija ir Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla.


Per tradicinius šokius vienyti bendruomenes, stiprinti lietuvių kultūrinės tapatybės pajautą – toks yra Lietuvos nacionalinio kultūros centro sumanytos akcijos tikslas. Pastaraisiais metais žmonių susidomėjimas liaudies šokiais pastebimai auga: vyksta vakaronės, buriasi šokių klubai, kur jauni ir vyresni žmonės smagiai leidžia laisvalaikį, kuria šventinę nuotaiką, bendrauja – taigi belieka šiam tikslui sutelkti visas pajėgas.


Rengėjai ragina iš anksto susipažinti su parinktais etnografiniams regionams būdingais šokiais ir jų pasimokyti (vaizdinius pavyzdžius galima rasti tinklalapyje
llkc.lt/visalietuvasoka ).

 

VISA LIETUVA VĖL ŠOKS KARTU!

VIENINGAI IR PAŠĖLUSIAI!