Lietuvos Valstybės Atkūrimo diena

Vasario 16 d. -  Šalčininkų kultūros centras

13.00 val.  – Šv. Mišios Šalčininkų Šv. Apaštalo Petro bažnyčioje
14.00 val. – Šventinis koncertas Šalčininkų kultūros centro salėje. Koncertuoja Valstybinis Vilniaus kvartetas ir tenoras Merūnas Vitulskis.

Koncerto programoje Gražiausi lietuviški vokaliniai ir  instrumentiniai opusai:
M.K.Čiurlionis - Styginių kvartetas c-moll,
V. Budriūnas - ,,Tykiai tykiai Nemunėlis teka”,
St. Šimkus - ,,Kur bakūžė samanota”,
A. Kačanauskas - ,,Vai gražu, gražu”,
B. Gorbulskis -  ,,Mano gimtinė”,
Č. Sasnauskas - ,,Karvelėli mėlynasai”