Delegacja z Solecznik na Międzynarodowym Festiwalu Talentów w Przemyślu.

W dniach 3-5 października odbyło się trzecie spotkanie Polaków z Białorusi, Litwy, Mołdawii z Nadniestrza, Ukrainy i Rumunii W ramach projektu „Międzynarodowy Festiwal Talentów” w którym udział wzięła delegacja Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego. Poprzednie spotkania odbyły się w Rumunii oraz na Litwie.

Głównym celem projektu było umożliwienie artystom polskiego pochodzenia z Europy Wschodniej spotkań na gruncie zawodowym i zaprezentowania własnych dokonań. Zadanie przewidywało udział twórców różnych dziedzin sztuki z sześciu krajów: Polski, Litwy, Ukrainy, Białorusi, Rumunii i Mołdawii (w tym z Naddniestrza). Założeniem projektu jest udział w nim również takich artystów, którzy z różnych powodów mają utrudniony kontakt ze swoimi kolegami z Polski i innych krajów: chodzi tu o twórców z małych, oddalonych miejscowości, z rejonów trudniej dostępnych z powodów politycznych (Białoruś, Naddniestrze).

Podczas spotkania w Przemyślu odbyła się prezentacja miejscowych artystów i ich dorobku, tematyczne panele dyskusyjne, prezentacja państw uczestniczących delegacji, wspólne muzykowanie oraz zwiedzanie Przemyśla i okolic.

Zadaniem projektu była promocja polskich artystów z różnych stron Europy Środkowej i Wschodniej, zapewnienie nawiązania trwałych kontaktów z Polakami działającymi na rzecz polskości z różnych krajów Europy.

Realizatorem i organizatorem projektu jest Stowarzyszenie „Odra-Niemen”.

Koordynatorem i autorem Marek Pantuła.

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r."

 

Jolanta Prowłocka