Dni Polskiego Teatru w Jaszunach

W sobotę, 28 października, po raz kolejny byliśmy świadkami cuda, cudownego powrotu Ducha i Sztuki.

W Jaszunach, w pałacu Balińskich odbyło się przedstawienie "Wieczór wTeatrze Wielkim". W spektaklu na podstawie poematu Stanisława Balińskiego wystąpiła Anna Seniuk z akompaniamentem córki - Magdaleny Małeckiej (altówka).
Kilka lat temu Anna Seniuk o poemacie St. Balińskiego powiedziała: "Jest w nim coś i o teatrze, i o muzyce, trochę sentymentalnie, ale z poczuciem humoru, czyli tak jak lubię. Mówię ten poemat od wielu lat, ale bardzo rzadko. Wymaga bowiem specyficznej publiczności, kameralnego otoczenia i doskonałej oprawy muzycznej."
Śmiemy twierdzić,
że sala pałacu, otoczenie i publiczność nie zawiedli wymagań Pani profesor.
Stanisław Baliński pisał w kwietniu 1943 roku w Londynie o przedwojennym świecie artystów, śpiewaków i muzyków, a także o widzach warszawskich. A my w Jaszunach wsłuchiwaliśmy si
ę w echo wrażeń Poety z połowy lat 1920-ch, z pobytu w Jaszunach, z pielgrzymki do duchów Julka i Ludwisi...
Razem z Anną Seniuk poeta wrócił do domu swych kuzynów, a z nim razem wrócili romantyzm, Słowacki, epoka międzywojenna, emigracja, wielka poezja polska i sama Polska.
Cud polegał między innymi na tym, że Jeszcze miesiąc temu Anna Seniuk nie wiedziała, że jedzie do pałacu Balińskich, że znaczna część tomika "Wieczór na Wschodzie" (1928) pisana w Jaszunach i o Jaszunach, że Anna z Balińskich Sołtanowa z dziećmi
uzyskała pozwolenie na wjazd do Wielkiej Brytanii w lutym 1940-go dzięki staraniom tegoż Stanisława Balińskiego, że strofy z "Ziemi z Jaszun" (o Ludce i niezabudce) przez wiele lat były poetycką wizytówką naszego szkolnego zespołu...

 

 

 

W niedzielny wieczór 29 paździenika w ramach Dni Polskiego Teatru na Litwie w Pałacu Balińskich w Jaszunach gościła wybitna polska aktorka Joanna Szczepkowska oraz Michał Dudziński.

W „Balladach Mickiewicza”, które wyreżyserowała sama Szczepkowska, aktorka językiem poety i jego ballad wprowadziła widzów w świat romantyzmu i szczególnego klimatu wierszy o świecie z dawnych wierzeń. Wiersze recytowane przy dźwiękach instrumentów perkusyjnych Michała Dudzińskiego przypominały spotkania nocą przy ognisku.

 

Organizator spektakli – Fundacja „Zatrzymać czas”

Partnerzy – Dom Kultury Polskiej w Wilnie, Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznikiego

Sponsor – Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.