Fundacja SEMPER POLONIA dofinansowała działalność Zespołu Pieśni i Tańca „Znad Mereczanki”

W 2014 roku z dotacji uzyskanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu na realizację zadania, "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r." za pośrednictwem Fundacji SEMPER POLONIA, zgodnie z projektem, dofinansowano działalność Zespołu Pieśni i Tańca „Znad Mereczanki”. Pozyskane środki finansowe zostały wykorzystane na: zakup korali damskich zapinanych, butów ludowych, damskich bluzek ludowych.