Młodzież z Solecznik weźmie udział w projekcie „Do we live with reality or stereotypes?“

 

Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja razem” (Szypliszki, Polska) wraz z Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego realizuje projekt „Do we live with reality or stereotypes?“ („Żyjemy rzeczywistością czy stereotypami?“) w ramach programu „Erasmus+”.  W projekcie, w dniach 29 września – 8 października w Bieszczadach w miejscowości Berezka, weźmie udział 20-osobowa grupa młodzieży zespołów pieśni i tańca „Solczanka” i „Solczanie” wraz z 20-osobową grupą młodzieży z Polski.

Podstawwym celem projektu jest promocja różnorodności kulturowej w obrębie jedności, chęć budowania szacunku i tolerancji wobec innych kultur. Cele te będą osiągane poprzez debaty, dyskusje, prezentacje, burze mózgów, poprzez środki artystyczne (np. taniec czy malowanie), gry i zabawy integracyjne, omawianie podobieństw i różnic kulturowych między naszymi krajami oraz między innymi krajami sąsiednimi. W ramach wyjazdu odbędą się wieczory integracyjne oraz wycieczki.