Projekt „Taniec naszym wspólnym językiem“

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych ”STOPA” (Ełk, Polska) i Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego realizuje projekt „Dance is our common language”(„Taniec naszym wspólnym językiem“) w ramach programu Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. W projekcie weźmie udział młodzież zespołu tanecznego „SMILE” w dniach 22-28 lipca 2018 r. w Starych Juchach w Polsce.

       Celem projektu jest wzmacnianie postawy tolerancji i otwartości w młodych ludziach, integracja młodzieży polskiej i litewskiej, poznanie kultury sąsiada posługując się językiem uniwersalnym dla naszych uczestników– językiem tańca.

      Dzięki realizacji projektu młodzież z Polski i Litwy zyska nowe doświadczenie i umiejętności taneczne, pogłębi wiedzę o kulturze, tradycjach i zwyczajach obu krajów.  Efektem wspólnych działań projektu będzie stworzenie spektaklu tanecznego opowiadającego o tolerancji.