Projekt „The story of your heART”

Stowarzyszenie na Recz Rozwoju i Promocji Bieszczadów "Grodzisko" (Hoczew, Polska) i Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego realizuje projekt „The story of your heART”(„Historia twojego serca“) w ramach programu „Erasmus+”. W projekcie weźmie udział młodzież zespołu pieśni i tańca „Znad Mereczanki” w dniach 1-8 lipca 2018 r. w Bieszczadach w miejscowości Orelec w Polsce.

       Celem projektu jest przede wszystkim wzmacnianie międzynarodowej współpracy młodzieży z obu krajów, wzrost świadomości na temat kultury i sztuki tak na poziomie regionalnym, jak i na poziomie krajowym. Dzięki realizacji projektu młodzież z Polski i Litwy zyska nowe doświadczenie i umiejętności, pogłębi wiedzę o tradycjach i zwyczajach obu krajów.