folder Anny Szpadzińskiej - Koss

Anna Szpadzińska - Koss 
Artysta, pedagog, malarz, ilustratorka. Ukończyła PWSSP, robiąc dyplom z malarstwa pejzażowego w pracowni prof. Kiejstuta Bereźnickiego. Uprawia malarstwo sztalugowe, grafikę i rysunek. Wystawiała pracew kraju i za granicą. Prowadzi szeroką działalność edukacyjną; jest nauczycielem przedmiotów artystycznych i historii sztuki w Gdańskich Szkołach Autonomicznych; przez wiele lat współpracowała z Towarzystwem Profilaktyki Środowiskowej ,,Mrowisko”; czynnie współpracuje z Centrum Kultury Rejonu Solecznickiego na Litwie. Jej prace wielokrotnie sprzedawane były na aukcjach charytatywnych dla Hospicjum w Warszawie, Hospicjum Dziecięcego w Gdańsku, Elity Pomocnych Dłoni oraz Domu Dzieckaw Solecznikach na Litwie. Wśród jej dokonań jest scenografia i projekt kostiumów do sztuki ,,SicITur Ad DEum”, wystawionej podczas uroczystości milenijnych Gdańska. Uczestniczyła w międzynarodowych plenerach w Druskiennikach, Połądze, Grodnie i Solecznikach. Od czterech lat jest komisarzem międzynarodowego pleneru ,,Malarska Ściana Wschodnia” na Litwie. Od wielu lat prowadzi Letnią Szkołę Artystyczną dla dzieci i młodzieży w Ejszyszkach i Solecznikach na Litwie.

Anna Szpadzińska - Koss
e-mail: di-ma@wp.pl
tel.: +48 608 523 957

Anna Špadzińska - Koss 
Dailininkė, pedagogė,  iliustratorė. Baigė Gdansko valstybinę aukštąją dailės mokyklą. Diplominio darbo peizažo  tapybos temos vadovas - prof. Kiejstut Bereźnicki. Tapo, piešia, užsiima grafika. Savo darbus eksponuoja Lenkijoje ir užsienyje. Visapusiškai ugdo: moko meno dalykų ir dailės istorijos Gdansko savarankiškose mokyklose, daugelį metų bendradarbiauja su bendruomenės profilaktikos draugija „Skruzdėlynas” bei Šalčininkų rajono kultūros centru Lietuvoje. Jos kūriniai daugsyk buvo parduodami labdaringuose aukcionuose Varšuvos ir Gdansko vaikų hospiciumams, „Pagalbos rankos elitui” ir Šalčininkų vaikų namams paremti. Dailininkės patirtyje - scenografija ir kostiumai meno projektui ,,Sic ITur Ad DEum”, kuris buvo parodytas Gdansko tūkstantmečio iškilmėse.Dalyvavo tarptautiniuose pleneruose Druskininkuose, Palangoje, Gardine ir Šalčininkuose. Ketverius metus vadovauja Tarptautiniam plenerui „Rytų tapybos siena” Lietuvoje. Daugelį metų rengia Meno vasaros stovyklą lenkų vaikams ir jaunimui Eišiškėse ir Šalčininkuose. Nuo 2006 m. dalyvauja visuose bendruose (nesavanaudiškai įgyvendinamuose) tapybos projektuose „Gdanskui ir jo gyventojams”, taip pat bendrose Lenkijos pamario ir Druskininkų tapybos ir piešimo parodose Baltijos kultūros centre Gdanske (paskutinį syk 2010 m.). 2010 m. surengė savo asmeninę tapybos parodą Baltijos valstybinėje filharmonijoje.

zobacz tutaj!
peržiūra