Uroczystość otwarcia Sali Imprez w Dziewieniszkach po renowacji