19 grudnia 2013 r. Spotkanie opłatkowe w Dziewieniszkach