2013.12.26. Jaszuny. Spotkanie opłatkowe dla członków zespołu “Znad Mereczanki”.