Uroczystość odsłonięcia Pomnika ku czci Powstańców 1863-1864