W Dziewieniszkach wieczór poezji "Poezja nas jednoczy"