Plener malarski w muzeum A. Krepsztul w Taboryszkach