Młodych rudniczan wycieczka do muzeum A. Krepsztul w Taboryszkach