Dzielenie się opłatkiem w Sali Imprez w Dziewieniszkach