Obchody Dnia Odrodzenia Państwa Litewskiego w Solecznikach