Obchody Dnia Odrodzenia Państwa Litewskiego w rejonie Solecznickim