Obchody Dnia Odrodzenia Niepodległości Litwy w rejonie Solecznickim