W Dziewieniszkach wyprawa rowerowa "Poznaj swój kraj"