Koncert zespołu Znad Mereczanki w cerkwi pw. św. Tichona w Solecznikach